logo
Η Γεωργία Κατσογριδάκη είναι διαιτολόγος διατροφολόγος με πολυετή πείρα στο χώρο της διατροφής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιοτεχνολογία από το τμήμα Βιοχημείας, και υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κούμα 37, Λάρισα
6ης Οκτωβρίου 68, Ελασσόνα
2410 532 660
info@katsogridaki.gr
Follow

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Δεδομένων της Διαιτολόγου-Διατροφολόγου δρ. Γεωργίας Κατσογριδάκη – www.katsogridaki.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την είσοδο σας στον ιστότοπο αυτό συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου και τις προϋποθέσεις, έτσι όπως αναφέρονται εδώ ή στα επιμέρους άρθρα. Σε περίπτωση που αφού τους διαβάσετε διαφωνείτε, παρακαλώ ν’ αποχωρήσετε άμεσα.
Ο ισότοπός μας έχει την δυνατότητα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς καμία άλλη ενημέρωση, με δυνατότητα άμεσης ισχύς.
Η πλοήγηση επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.
Ο επισκέπτης των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου www.katsogridaki.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.
Ο ιστότοπος δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του.
Σε αυτούς τους όρους χρήσης – Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/καταναλωτών, σύμφωνα το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού].
Ζητείται από τον κάθε επισκέπτη να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό, και αποδεχόμενος αυτή την Πολιτική, ο επισκέπτης αποδέχεται τη χρήση από μέρους του ιστότοπου των Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR
1.Γενικά
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη, από τον ιστότοπο www.katsogridaki.gr ιδιοκτησίας της Διαιτολόγου-Διατροφολόγου δρ. Γεωργίας Κατσογριδάκη, η οποία είναι και η διαχειρίστρια, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

1.α. Σχετική νομοθεσία
Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:
ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ133/Α΄/28.6.2006)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/136/ΕΚ
ΝΟΜΟΣ 4070-2012 (ΦΕΚ 82/10.4.2012)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

2.Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστότοπου καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που εσείς ξεκινήσατε ή επιθυμείτε να έχουμε με τέτοια επικοινωνία. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο μας.
Με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στον ιστότοπο μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:
• η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
• ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
• οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,
• η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
• βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
• πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

4. Πληροφορίες που μας παρέχετε κατόπιν δικού σας αιτήματος:
Ο ιστότοπος www.katsogridaki.gr συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά την συμπλήρωση της φόρμας αγοράς ηλεκτρονικής διατροφής (e-diet), η οποία είναι διαθέσιμη σε αυτόν. Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας από τον επισκέπτη, ζητούνται ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Σημειώνεται πως θα μπορούμε να επεξεργαστούμε με τη συγκατάθεση σας και τα ειδικών κατηγορικών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν για παράδειγμα στην υγεία.

5. Ποια προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της φόρμας αγοράς ηλεκτρονικής διατροφής.
• το πλήρες ονοματεπώνυμο του επισκέπτη
• ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του επισκέπτη
• ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου του επισκέπτη (προαιρετικό πεδίο)
• η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του επισκέπτη
• το βάρος και το ύψος του επισκέπτη.
• η ημερομηνία γέννησης του επισκέπτη
• περαιτέρω προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη αναφορικά με το ιατρικό του ιστορικό καθώς και με την καθημερινότητα του.
Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα κατά την συμπλήρωση της εν λόγω φόρμας ζητούνται προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη. Πέραν αυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να καταγράψει ιατρικά του δεδομένα καθώς και ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας του. Όλα τα ανωτέρω ζητούνται με σκοπό την καλύτερη και εγκυρότερη σύνταξη διατροφής από εμάς, καθώς όπως είναι αντιληπτό θα πρέπει να προσεγγίσουμε την καθημερινότητα του ασθενή προκειμένου να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ιστοσελίδα www.katsogridaki.gr γνωστοποιεί με το παρόν πως ουδεμία άλλη χρήση γίνεται μέσω αυτών και δεσμεύεται για τη διαφύλαξη καθώς και την διαγραφή τους.

6. Ηλεκτρονική πληρωμή
Ο επισκέπτης που επιθυμεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αγορά διατροφής, αφού πρώτα συμπληρώσει την φόρμα, έπειτα μεταφέρεται σε ασφαλή συνεργαζόμενη ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα μεταφέρεται στην ιστοσελίδα της Paypal όπου θα πρέπει να έχει λογαριασμό για να πληρώσει το αναγραφόμενο για την διατροφή τίμημα.
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο ιστότοπος www.katsogridaki.gr σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους και μόνο σκοπούς . Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους. Επίσης δεν διαβιβάζουμε τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.Ανήλικοι
Η www.katsogridaki.gr δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση : info@katsogridaki.gr ή στα τηλ: 2410 532660 / 24930 22115 κιν: 6972720328.

8.Χρήση και Ανταλλαγή πληροφοριών
Η www.katsogridaki.gr σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς . Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους. Επίσης δεν διαβιβάζουμε τις πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.Χρόνος διατήρησης πληροφοριών
Η www.katsogridaki.gr θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω του ιστότοπου της για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψει τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά της αρχεία.

10.Ασφάλεια των πληροφοριών
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Tο πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός καταναλωτή και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

11.Τα δικαιώματα σας
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:
• το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
• το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
• το δικαίωμα διαγραφής, για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία της εταιρίας μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
• το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας η www.katsogridaki.gr δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω του παρόντος ιστότοπου.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@katsogridaki.gr
Η www.katsogridaki.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η www.katsogridaki.gr δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.
Η www.katsogridaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

12.Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες της www.katsogridaki.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@katsogridaki.gr ή στα τηλ: 2410 532660 / 24930 22115 κιν: 6972720328.

13.Αλλαγές στην παρούσα πολιτική
Η www.katsogridaki.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του ιστότοπου μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, η www.katsogridaki.gr δεν θα ενημερώνει με κάποια ειδική ενέργεια ξεχωριστά τον κάθε ένα από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου μας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.